• електромиография,
  • доплерова сонография на артерии и вени,
  • цветно дуплекс скениране,
  • транскраниална доплерова сонография.

    За контакти:

  gabriela.chalova@gmail.com

  Социални мрежи

  Запазете час онлайн

  Работно време:

  09:00 – 14:00 ч.

  11:00 – 13:00 ч. /Работно време за здравна каса/

  Почивни дни:

  събота и неделя