Дуплекс скениране на екстракраниални съдове и артерии и вени на крайници

Дуплекс скенирането е най – съвременният метод за изследане на съдовете. Той комбинира ехографско изобразяване на съдовете, цветно изобразяване на посоката на кръвния ток и пулсова доплерова сонография. Разликата между този метод и пулсовата доплерова сонография е огромна, тъй като при старият метод могат да се регистрират промени в кръвния ток при стенози над 70% , които не могат да бъдат доказани.

 

С дуплекс скенирането може да се види и измери дебелината на съдовата стена и да се предвидят проблеми със сърдечно – съдовата система до 10 години преди проявата им. Може да се измери точният процент на стенозиране /запушване/ на съда и вида на плаката и дали тя е опасна /ако тя е разязвена и неравна има опасност да се откъсват емболи, които отиват в мозъка и предизвикват инсулт/.

Транскраниална доплерова сонография

Мозъчните съдове се изследват с помощта на Транскраниална / Интракраниална/ доплерова сонография. Ултразвуковите лъчи проникват през черепната обвивка и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка. Така се създава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби.

 

Доплерова сонография се прилага при :

  • мигрена и други типове главоболие,
  • спазми на кръвоносните съдове,
  • изтръпване и лошо оросяване на крайниците,
  • световъртеж, главозамайване и нарушение на равновесието,
  • мозъчен емболизъм,
  • отлагане на атеросклеротични плаки по мозъчните съдове,
  • мозъчен инсулт / хеморагичен или исхемичен/,
  • вродени аномалии на мозъчните артерии,
  • състояния след мозъчно-съдови операции и др.