Високоспециализирани дейности

(работа със/без здравна каса)

Неврологичният кабинет работи със здравна каса за извършване на неврологични прегледи, консултации и изследванията: доплерова сонография и електроенцефалография /ЕЕГ/.

Неврологичният кабинет не работи със здравна каса за извършване на ЕМГ изследване, за него се предлага само частен прием.

Доплерова сонография

Дуплекс скениране на екстракраниални съдове и артерии и вени на крайници

Дуплекс скенирането е най – съвременният метод за изследане на съдовете. Той комбинира ехографско изобразяване на съдовете, цветно изобразяване на посоката на кръвния ток и пулсова доплерова сонография. Разликата между този метод и пулсовата доплерова сонография е огромна, тъй като при старият метод могат да се регистрират промени в кръвния ток при стенози над 70% , които не могат да бъдат доказани. С дуплекс скенирането може да се види и измери дебелината на съдовата стена и да се предвидят проблеми със сърдечно – съдовата система до 10 години преди проявата им. Може да се измери точният процент на стенозиране /запушване/ на съда и вида на плаката и дали тя е опасна /ако тя е разязвена и неравна има опасност да се откъсват емболи, които отиват в мозъка и предизвикват инсулт/.

Транскраниална доплерова сонография

Мозъчните съдове се изследват с помощта на Транскраниална / Интракраниална/ доплерова сонография. Ултразвуковите лъчи проникват през черепната обвивка и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка. Така се създава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби.

Доплерова сонография се прилага при :

 • мигрена и други типове главоболие,
 • спазми на кръвоносните съдове,
 • изтръпване и лошо оросяване на крайниците,
 • световъртеж, главозамайване и нарушение на равновесието,
 • мозъчен емболизъм,
 • отлагане на атеросклеротични плаки по мозъчните съдове,
 • мозъчен инсулт / хеморагичен или исхемичен/,
 • вродени аномалии на мозъчните артерии,
 • състояния след мозъчно-съдови операции и др.

Електромиография /ЕМГ/

ЕМГ /електромиография/ служи за диагностициране на всички видове заболявания на мускулната система и периферните нерви.

 • възпалителни процеси /плексити, невралгии/,
 • полиневропатия,
 • посттравматични увреждания,
 • детски паралич,
 • слабост и болки в крайниците,
 • тремор,
 • паркинсон,
 • мускулна атрофия,
 • промени при ендокринни заболявания,
 • диабетна полиневропатия,
 • артрози и др.

Електроенцефалография /ЕЕГ/

Електроенцефалографията или на кратко ЕЕГ, е начин за проверка на човешкия мозък за правилното му функциониране. Чрез този метод се установява дали има отклонения в нормалната електрична активност на мозъка. ЕЕГ служи за изследване на различни болести при пациента и тяхното влияние върху него.
Най-често става дума за:

 • епилепсия,
 • мозъчни тумори,
 • състояния след травма на главата,
 • възпалителни и съдови заболявания на мозъка,
 • възпалителни и съдови заболявания на мозъка,
 • инсулти и други.