Електроенцефалография

Електроенцефалографията или на кратко ЕЕГ, е начин за проверка на човешкия мозък за правилното му функциониране. Чрез този метод се установява дали има отклонени...

Високоспециализирани дейности

Високоспециализирани дейности (работа със/без здравна каса) Неврологичният кабинет работи със здравна каса за извършване на неврологични прегледи, консултации ...